Immunotic

 

Immunotic Kft. a fost fondată în anul 2011, sub conducerea producătorului aparatelor Immunotic, Szloboda Balázs. Compania a dovedit deosebit de repede că este pregătită, nu numai profesional dar şi din punct de vedere uman, să ofere ajutor efectiv în căutarea drumului oamenilor. În funcţie de nevoile utilizatorilor, menţinerea contactului este continuă, nu se opreşte după cumpărare. Există un răspuns la toate întrebările apărute. Concepţia centrată spre oameni şi eficacitatea aparatelor, dovedită ştiinţific, formează inima şi sufletul Immunotic. Compania se dezvoltă încontinuu; încă de la început a atras atenția piețelor internaţionale. Obiectivul directorului companiei de a introduce aparatele prima dată pe piaţa din Ungaria şi de a le face cunoscute şi recunoscute s-a împlinit deja în anul 2011. Astfel, din 2012 s-a avut în vedere şi posibilitatea distribuirii internaţionale, pentru ca tot mai mulţi oameni să cunoască şi să folosească această tehnologie unică în întreaga lume.

Echipa Immunotic operează în sfera menţinerii sănătăţii şi în sfera prevenţiei. Informaţiile de vibraţii care poartă dizarmonie sunt rearanjate de către aparatele Immunotic prin frecvenţe şi impulsuri speciale, „sincronizează” vibraţiile corpului, recreând astfel armonia, condiţia de bază a sănătăţii. Eventualele îmbunătăţiri din interiorul organismului obținute cu ajutorul stimulării sistemului imunitar sunt în fiecare caz consecinţele propriilor  reacţii  ale  organismului: de  fapt,  corpul  „îşi  reaminteşte”  starea  de  armonie.  Scopul  nostru  este  aducerea  la  cunoştinţă  a  acestei alternative de însănătoşire, prezentarea şi popularizarea aparatelor Immunotic pe o scară cât mai largă.

CERCETARE ŞI DEZVOLTARE

Immunotic  îşi  dezvoltă  noile  produse  permanent,  pe  baza  cercetărilor  de  piaţă.  Aparatele  noastre  speciale  sunt  compatibile  între  ele  şi  fac posibilă  utilizarea  în  acest  fel.  Înainte  de  a  ajunge  la  cumpărător,  fiecare aparat  trece  prin  procese  de  verificare  recunoscute  internaţional. Planul nostru pe termen lung este de a deţine un laborator microbiologic propriu şi de a stabili un protocol de verificare bazat pe aparatele Immunotic.

PRODUSE

Cu aparatele Immunotic, Allergetic, ImmunoSlim, REmove şi Global putem susţine toate procesele de regenerare ale organismului, pentru ca trupul, sufletul şi mintea să lucreze din nou împreună în armonie.

CALITATE

Funcţionarea continuă a aparatelor Immunotic este posibilă datorită calităţii lor excepţionale. Fiecare dintre părţile componente ale acestora prezintă cel mai ridicat nivel de calitate disponibil.

TEHNOLOGIE

Programele  de  calculator  rulate  pe  aparatele  Immunotic  garantează  siguranţa  continuă,  permanentă  a  frecvenţei.  Alegând  oricare  dintre numeroasele  programe,  vor  fi  emise  game  de  frecvenţă  cu  efect  sigur  de regenerare. Aparatele  sunt  proprietatea  intelectuală  a  lui  Szloboda Balázs şi sunt produse sub marcă înregistrată.

ACTIVITĂŢI CARITABILE

Immunotic Kft. continuă susţinerea organizaţiilor alese de către aceasta, organizații care oferă ajutor persoanelor nevoiaşe, copiilor care suferă de tumori, persoanelor defavorizate sau cu dezabilități, se ocupă cu salvarea animalelor, cu servicii veterinare.

Mecanismul de funcţionare Immunotic

Multitudinea infinită a informaţiilor memorate în organismul uman constituie un miracol, care este greu de explicat ştiinţific. Regenerarea continuă a corpului, bioritmul acestuia, comunicarea intracelulară, diviziunea celulară, ADN-ul, genele şi celulele nervoase sunt toate minuscule pietre de construcţie a ceea ce numim viaţă. Aceste părţi sunt însă în legătură continuă cu Întregul, iar ca atare şi între ele. O parte a acestor procese este dovedită şi de ştiinţă. Nu există confuzii, nu sunt greşeli, deşi le sunt oferite  milioane de posibilităţi. Cum se poate întâmpla că zilnic ia naştere o viaţă nouă, impecabilă, cu energie şi memorie pentru mai multe decenii şi cu varietate genetică milenară? Cum ar putea acest corp să fie defect? Cum poate fi defect ceea ce noi ţinem în evidenţă ca fiind boală? Dacă ajungem până aici, se pune întrebarea: e posibil că până în prezent am abordat noţiunea de sănătate dintr-o direcţie greşită? Ce se schimbă când devenim bolnavi? Şi mai cu seamă: din ce cauză?

Ştiinţa are câteodată reacţii foarte prompte, iar câteodată foarte lente la noile descoperiri, fie ele chiar epocale. Noţiunea de biologie cuantică are cel puţin 100 de ani şi de atunci nenumărate experienţe au susţinut ideea că celulele se află în interconexiune prin intermediul undelor şi oscilaţiilor electrice. Toate informaţiile şi sarcinile circulă prin intermediul oscilaţiilor, proces care este dirijat şi comandat de creier, în calitate de sistem central. Chiar şi din aceasta reiese inteligenţa genială care a creat corpul nostru. Spaţiul dintre ţesuturi în cea mai mare parte este umplut cu apă, care este perfect adecvată transmiterii oscilaţiilor. Chiar şi la baza biologiei contemporane stă faptul că  totul constă din oscilaţii. Chiar şi procesele mărunte ale corpului nostru, pe care nu le sesizăm niciodată, sunt comandate de creier pe bază de oscilaţii. Aceste oscilaţii pot fi măsurate, iar aparatele care se bazează pe citirea informaţiilor provenite din oscilaţii, cum sunt EKG, CT, MR şi EEG, joacă un rol important în diagnostică.

Conform celor mai noi cercetări, şi boala este o oscilație, o consecinţă a unei oscilații presupuse a fi eronată. În acelaşi timp, conform altor cazuri bazate pe experienţe, oscilația eronată  nu este o eroare, ci este doar o adaptare biologică la o situaţie de viaţă. Cu ajutorul receptorilor săi  sensibili, pe baza unor procese care nu sunt încă pe deplin înţelese de ştiinţe, corpul nostru pur şi simplu rezonează spontan cu simţurile, nu numai cu cele fizice, ci şi cu cele mentale şi sufleteşti. Astfel devine adevărată vechea observaţie conform căreia orice boală are la bază un fundal psihic.

Şi într-adevăr: toate emoțiile de pe parcursul vieţii noastre sunt manifestate şi în corpul nostru fizic.

În ce ne poate ajuta Immunotic?

Exercită asupra oscilațiilor discordante ale corpului, presupuse a fi greşite, un efect la care discordanța oscilațiilor încetează – iar în locul lor, corpul, din memoria inteligenţei nelimitate a acestuia, demarează oscilația  corectă, armonioasă. Aparatul realizează acest lucru cu ajutorul unor semnale dreptunghiulare speciale. Semnalul dreptunghiular nu este o undă naturală, în depozitul de informaţii al corpului nu se găsesc informaţii de acest gen, şi astfel în locul acestuia corpul foloseşte de fiecare dată oscilația care poartă informaţiile originale. La fiecare organism viu informaţia originală este sănătatea și armonia – acestea sunt cheia supravieţuirii. Informaţia de bază nu poate fi alta, pentru că orice abatere ar pune în pericol nu numai individul, ci şi întreaga populaţie sau specie. Din cele menționate mai sus, rezultă că nici oscilația discordantă nu este eronată, ci este o oscilație încărcată cu o informaţie suplimentară care a fost creată de creier pentru a iniția un proces de adaptare.

Efectul frecvenţelor şi impulsurilor se manifestă la nivel informaţional, astfel şi creierul poate sesiza  că în corp este prezentă o modificare care nu mai este motivată şi de aceea poate mobiliza energiile necesare pentru refacere. Prin acest lucru, exercită de fapt un efect asupra proceselor primordiale de auto-vindecare ale organismului, încă nedefinite exact de ştiinţe, dar observate în repetate rânduri.

Nu putem fi atât de inconștienți, încât să presupunem că noi ne menţinem corpul în viaţă pe bază ştiinţifică. Corpul uman este mult mai vechi decât oricare dintre ştiinţe și dispune de asemenea de cunoştinţe şi înțelepciune proprii,  care, conform cunoştinţelor noastre actuale, nu pot fi înţelese şi atinse cu mintea şi limitările noastre

Sistemul imunitar

Unitatea  numită  sistem  imunitar  reprezintă  fortificația  naturală  de  protecţie  a  organismului  uman,  propriul  sistem  de  ocrotire. Eficacitatea acestuia se poate schimba la orice moment al zilei. Această afirmaţie poate părea dramatică, dar nu este inimaginabilă. Aceasta deoarece mecanismele de auto-protejare ale organismului nostru sunt subiective. Nu fiecare sistem imunitar este la fel, aşa cum nu există nici doi oameni la fel; chiar şi între gemeni există diferenţe bine delimitate. Cum poate fi ceva atât de maleabil şi nedeterminabil, și totuşi unic?

Ce este de fapt sistemul imunitar? Medical, reprezintă totalitatea acelor organe, ţesuturi şi celule a căror sarcină este recunoaşterea şi eliminarea corpurilor străine din interiorul organismului. Această capacitate a noastră poate fi înnăscută sau poate fi imunitate dobândită.

Însă imunitatea, precum şi omul, reprezintă mai mult decât se vede sub microscop. Imunitatea reprezintă o fortificație care are efecte perceptibile şi la niveluri trupeşti, sufleteşti şi mentale. Dacă ne închipuim imunitatea ca fiind un magnet corporal - sufletesc - mental de protecţie a sănătăţii, atunci putem să înţelegem şi  conceptul  fundamental  de  funcţionare  al  acesteia.  De  exemplu,  dacă  are  loc  un  eveniment  care  declanşează  anumite  procese  în organismul nostru – începe o adaptare la situaţia de viaţă dată – atunci acest  magnet, dacă este destul de puternic, nu va permite evoluția acestor procese. Acestea au loc, însă numai în măsura strict necesară, folosind cât mai puţină energie şi cauzând cea mai mică modificare posibilă. Depinde de puterea imunităţii noastre dacă organismul nostru reacţionează la o traumă intensă cu o boală tumorală sau doar cu un coş inflamat.

Mecanismul de protecţie al organismului este o luptă permanentă cu intruşi necunoscuţi. Dacă acest organism este încărcat şi din alte cauze, imunitatea slăbeşte, deoarece se pierde mai multă energie decât se câştigă. Cum poate avea astfel imunitatea puterea de a lupta? Răspunsul este: nicicum. Odată cu sistemul imunitar, trebuie întărite şi energiile interne ale organismului nostru. Trebuie să ne reîncărcăm, ca să ne aprovizionăm corpul cu energia necesară.

Acest  lucru  se  poate  face  în  mai  multe  feluri.  Din  moment  ce  corpul,  iar  astfel  şi  imunitatea,  nu  sunt  doar  exprimări  fizice,  există nenumărate metode de întărire a sistemului imunitar care pot părea banale, dar practica arată că sunt totuşi eficiente. 

Modul de folosire al aparatului Immunotic poate întări sistemul imunitar. Într-o poziţie confortabilă, ne dedicăm 30, 50 sau chiar 67 de minute pentru a face ceva în favoarea propriei puteri, a funcţionării mai eficiente a organismului nostru. Doar intenţia are deja un efect care poate îndemna corpul la reacţii pozitive.

După aceasta, ne aşezăm sau dacă se poate, ne şi întindem confortabil, şi ne punem curelele pe articulaţii. Din acest moment, aparatul va face totul: cu ajutorul unor frecvenţe şi impulsuri, reaminteşte organismului nostru de starea de sănătate.

În general, putem ajuta acest proces prin relaxare, meditaţie, tehnici de control al minţii. Aceste efecte nu numai se cumulează, ci pot creşte şi exponenţial pe durata procesului. Aparatul nu are efecte adverse asupra organismului; se poate întâmpla ca eficacitatea să scadă. Aici joacă un rol important mai ales activităţile făcute în timpul utilizării aparatului. 

Beneficiile practice ale aparatelor IMMUNOTIC:

- folosesc micro-oscilații bioelectrice simple

- reprezintă o procedură non-invazivă

- acționează prin suprafața pielii

- fac posibilă o utilizare confortabilă după necesități - cu ajutorul curelelor de articulații

- nu necesită mult spațiu de utilizare / depozitare (se pot depozita bine în propria husă)

- utilizarea este foarte simplă și ușor de înțeles

- contraindicațiile sunt minime

- nu au efecte adverse

- nu dăunează organismului uman

- lucrează cu game de frecvență unice în fiecare caz

- pe lângă utilizarea Immunotic se pot administra toate medicamentele conform prescripțiilor medicale

- nu cauzează tulburări în cazul implanturilor

- sunt compatibile cu orice alte instrumente / dispozitive medicale

- în funcție de starea imunității organismului schimbarea poate fi foarte rapidă

- nu intervin în ordinea de bază a organismului

- interferează cu vibrația informațiilor care cauzează modificări anormale și astfel au efect asupra cauzei reale

- odată cu eliminarea cauzei, organismul se regenerează de la sine, după propriul ritm

- aparatele pot accelera procesul de restaurare

- în ceea ce privește Noua Medicină: elimină programul special și direcționează modificările spre etapa de rezolvare

 Conform cunoștințelor noastre niciun aparat nu prezintă această eliminare informațională a Programului Special Biologic și din acest punct de vedere aparatele Immuunotic sunt unice.

 

 

 
 
Vezi mai mult